Doküman Yönetiminin Amacı Nedir

Doküman Yönetiminin Amacı Nedir

Doküman Nedir

Bir kurum ya da kuruluşun sahip olduğu belgelerin saklanması ve depolanması gerekir. Doküman yönetimi belgelerin alınması ve saklanması amacı ile geliştirilen bir yönetim planıdır. Bilgi için http://www.g-gsoft.com.tr/tr/dokuman-yonetimi/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Doküman Yönetimi Nedir

Doküman, herhangi bir iş ya da süreçte elde edilen tüm belgelerin genel adıdır. Herhangi bir işlemin metotlarını anlatan, işlemin adımlarını gösteren belgeler doküman olarak adlandırılır. İşletmelerin ve kuruluşların, süreçlerle ilgili belgeleri saklamak, depolamak ve ihtiyaç duyduğunda kolay erişmek için doküman yönetimi adı verilen yönetim programlarına sahip olması gerekir. Özellikle, teknoloji çağı olan günümüzde, belge saklamak ve bu belgelere dijital ortamda kolayca erişmek üretimden pazarlamaya kadar her aşamada işletmelerin daha hızlı ve seri hareket etmesini sağlar, sürecin daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur, hatalı ve kusurlu işlemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlar. Bu nedenle işletme ve kuruluşların belge yönetimine asgari önem vermesi gerekir. Girdilerin çıktıya dönüşmesini sağlayan faaliyetler esnasında tutulması gereken belgelerin bir noktada toplanmasını sağlayan teknolojik sistemlere doküman yönetimi adı verilir. Bu sistem sayesinde faaliyetlerin tümü ile ilgili belgeler ve dokümanlar tek bir yerde toplanır ve belgelere kolayca erişilir. Bu sistem belge kaybını ve zaman kaybını önlediği için işletmelerin daha düzenli olmasına katkı sağlar. Bir nevi arşiv görevi gören doküman yönetim sistemi uygun tasnif ve sınıflandırma özelliği sayesinde farklı süreçlere ait belgelerin belirli yerde toplanmasını sağlar. Bilgi için g-gsoft.com.tr sayfayı ziyaret edebilirsiniz.