Depresyon Belirtileri

Depresyon Belirtileri

Depresyon Nedenleri

Tedavi edilebilir olmasına karşın ciddi bir rahatsızlık olan depresyon zihinsel, bedensel ve duygusal belirtiler ile kendini gösterir. Bu rahatsızlığın en belirgin özelliği ise zevk almada azalma ve kötüye giden ruh halidir. Depresyon içerisinde olan birey karamsar, ümitsiz ve kendisini duygusal açıdan mutsuz hisseder. Bütün bu belirtilerin yanı sıra çevresine karşı da ilgisi azalan kişi huzursuzluk ve iç sıkıntısı gibi duygular yaşamaya başlar. Depresyon rahatsızlığının tedavisi, çocuk ve gençlerde görüldüğü durumlar gibi konular hakkında bilgi edinebilmek için adresini inceleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Günlük yaşamını ve gündelik işlerini etkileyecek kadar şiddeti artan bu duygu durumları aylarca sürebilir ve bireyin zihinsel faaliyetlerinin yanı sıra sağlığını da olumsuz etkiler.

Depresyon Tedavisi

Nedeni tam olarak bilimsel verilerle açıklanamayan depresyon rahatsızlığının psikososyal, biyolojik ve genetik olmak üzere gruplandırılan üç ana temeli bulunmaktadır. Zorlu yaşam dönemleri, stres, yas ve hormon seviyelerindeki değişimler ve genetik yani kalıtımsal faktörlerin etkileşimi depresyon gelişmesine veya artmasına sebebiyet verebilmektedir. Bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi de beynin fizyolojisinde değişikliklere neden olmakla beraber, içsel ve dışsal olaylara karşı adaptasyon sağlamayı zorlaştırarak, depresyon semptomlarının açığa çıkmasına neden olabilmektedir. Tek başına bir olay depresyona sebep olamaz düşüncesi oldukça yanlıştır. Örnek olarak evliliği kötü giden bir kişiyi ele alacak olursak bu kişinin yaşamış olacağı olumsuz duygu durumu ve bunun sonucu olarak kendisini ailesinden ve arkadaş çevresinden uzaklaştıracağı söylenebilmektedir. Bu olumsuz olayların sıralanmasının sonucu olarak da kişi kendini daha kötü hissedecek ve bu durumun ilerlemesi ve ağırlaşması sonucunda kişinin depresyona girmesi sonucuna sebebiyet verebilecektir. Depresyon sadece yetişkinlerde görülmemekle birlikte çocuk ve gençlerde de görülebilmektedir.