İş Avukatı Ne İş Yapar?

İş Avukatı Ne İş Yapar?

İş Davaları Nelerdir?

İşçi ile işveren arasında yaşanan sorunların çözümünde sizlere yardımcı olan tarafların haklarını savunan iş avukatları iş sözleşmesine uygun olarak davranılmasını sağlar. İşçilerin çalışma kurallarını belirleyen iş hukuku işçilere eşit davranılması, izinlerin verilmesi, ödemelerin yapılması, can güvenliliğinin sağlanması gibi konuları kapsar. Sendika, grev, lokavt, işçi bulma kurumu ve SSK gibi kurumları ilgilendiren her konuda sizlere yardımcı olur. Ülkenin her yerinden başvurabileceğiniz firma sizlere Mersin işçi avukatı konusunda hizmet vermektedir.

İşçi Alacaklarından Doğan Davalar Nelerdir?

İşçi alacaklarından doğan davalar, işe iade davası, hizmet akdinin tespiti davası, iş kazası tazminat davası gibi davalarda iş veren ve işçinin haklarını savunmak amacıyla avukattan yardım alınır. İş kanunlarını ve iş sözleşmeleri konusunda yeterli bilgiye sahip olan Mersin işçi avukatı sizlere profesyonel hizmet sağlar. İşçilerin iş yerine uygun davranması, işlerini aksatmadan yapmaları gibi yükümlülükleri vardır. İş verenlerin ise çalışanlarına belirlenen ücreti vermeleri, izin haklarını kullanmalarını ve iş kazalarını önleyecek tedbirlerin alınması gibi yükümlülükleri bulunur. İşçilerin yaptıkları iş karşılığında hak ettikleri kazancı alamamaları halinde doğan davaların açılması, takibi ve lehinize sonuçlanması amacıyla tuncsuditol.av.tr firmasından yardım alabilirsiniz. İşçilerin sahip oldukları ücret hakları arasında çalışma ücreti, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, tatil ücreti, eğitim, tol ve yemek parası, prim, ikramiye, ölüm tazminatı, gece vardiyası ve manevi tazminat yer alır.