İnşaat Hukuku Davaları Nelerdir

İnşaat Hukuku Davaları Nelerdir

İnşaat Hukuku Kapsamında Yapılan Sözleşmeler

Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan en önemli sektörlerden birisi de inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü ile ilgili her türlü düzenleme inşaat hukuku kapsamında gerçekleştirilir. Bir arazi üzerinde yapılacak işlemlerden binanın nasıl inşa edilmesi gerektiğine, imar izninden iskan alınmasına kadar tüm bu işlemlerde inşaat hukuku söz sahibidir. İnşaat hukukuna aykırılık olması halinde uyuşmazlıkla ilgili inşaat hukuku davaları açılabilir. Konuyla ilgili hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti almak için https://www.latifcembaran.com/insaat-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İnşaat Hukuku Kapsamında Hangi Davalar Açılır

Arazi üzerinde yapılacak faaliyet ne olursa olsun arazi sahibi ile yüklenici firma arasında bir sözleşme düzenlenmesi gerekir. Bu sözleşmenin hukuka uygun olması son derece önemlidir. Bu nedenle müteahhit ile sözleşme yapmadan önce uzman bir avukattan danışmanlık hizmeti almanız sizin lehinize olacaktır. İnşaat hukuku kapsamında yapılan sözleşmeler şunlardır: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk vb. inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, imtiyaz sözleşmeleri hazırlanması, bina yönetim sözleşmelerinin hazırlanması, proje yönetim sözleşmeleri hazırlanması, aracılık sözleşmesi hazırlanması... İnşaat hukuku kapsamında açılan davalar inşaat hukuku davaları adı verilir. Bu davaların açılabilmesi için hukuki zeminin oluşması gerekir. Hukuki zemin oluşmadan açılan davalar ne yazık ki hak kayıplarını da beraberinde getirir. Bu nedenle dava açmadan önce süreci hukuki açıdan değerlendirecek bir inşaat avukatı ile görüşülmesi gerekir. İnşaat hukuku davaları arasında şunları saymak mümkündür: Kamulaştırmasız fiili el atma davaları, kamulaştırmasız hukuki el atma davaları, SİT alanları, koruma alanları, tarihi eser ve kültür varlığı tescili sonrası maliklerin açacağı davalar, kamuya terk edilmiş taşınmazların iadesi ve tazminat davaları... Tüm bu davalar ve adı geçmeyen ancak inşaat hukuku kapsamında açılan diğer davalarla ilgili www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.