Mantolama Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Mantolama Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Dış Duvarlarda Isı Kaybına Yol Açan Nedenler

Bilinçsiz enerji tüketimi enerji kaynaklarının azalmasına ve nüfusa yetmemesine sebep olmakta. Bu durum enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirmekte. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de binaların dış ya da iç yüzeylerinin çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanması yolu ile daha az enerji tüketimi amaçlanmakta. Mantolama adı verilen bu yapı uygulaması ile önemli oranda enerji tasarrufu sağlanmakta, ısınmak için harcanan enerji miktarı yüzde 25 oranında azalmakta. Bu amaçla kullanılan izolasyon malzemeleri, sıva harcı, yapıştırıcı, mantolama dübeli, dış cephe boyası vb. malzemelerin miktarı, fiyatı... mantolama kalitesi ve mantolama fiyatları üzerinde etkili olmakta. Mantolama ve mantolama fiyatları hakkında sayfayı ziyaret ederek bilgi alabilir, ücretsiz ön keşif hizmeti talep edebilirsiniz.

Mantolama Fiyatları

Binalarda ısı kayıplarının büyük bir kısmı dış duvarlardan kaynaklanır. Dış duvarlarda bulunan çatlaklar ne yazık ki biz farkına varmadan sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesine neden olur. Binanın kuzey ya da güney cephesi ısınma açısından aynı ısıya ihtiyaç duymaz. Kuzey cepheyi ısıtmak için her zaman daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu durum da binanın eşit oranda ısınmasına engel olur. Konutların kuzey cepheye bakan kısımlarında duvar yüzeyleri soğuk havaya daha çok maruz kalır. Duvar yüzeylerindeki sıva hataları da ısı kayıplarını artırır. Isı kaybına açan tüm faktörleri ortadan kaldırmak için mantolama adı verilen ısı yalıtım uygulaması yapılmak zorundadır. Bu uygulama ile dış duvarlarda bulunan ve ısı kaybına neden olan faktörler ortadan kaldırılmış olur. Binaların dış yüzeyinde yapılan izolasyon işlemlerinde, ısı yalıtım levhaları, sıva harcı, mantolama dübeli, köşe profilleri, su basman profilleri, file, dekoratif sıva ve dış cephe boyası vb. malzemeler kullanılır. Bütün bu malzemelerin kalitesi, miktarı ve fiyatı ısı yalıtım fiyatlarını da etkiler. Isı yalıtım yaptırmadan önce mantolama fiyatları hakkında araştırma yapmak, mantolama firmalarından teklif almak ve ekonomik olduğu kadar kaliteli hizmeti de sunacak olan firma ile anlaşmak gerekir. Mantolama fiyatları hakkında bilgi almak ve ön keşif hizmeti almak için ile iletişim kurabilirsiniz.