Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme Nedir

Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, ürün ve hizmetlerini yerli ve yabancı kuruluşlarca belirlenen prosedür ve standartlara uygun hale getirmek zorundadır. Ürün ve hizmetin yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenen standartlara uygun üretildiğine dair onaylanmasına belgelendirme adı verilir. Daha geniş bilgi için safyayı ziyaret edebilirsiniz.

Sistem Belgelendirme Süreci

İşletmelerin üretimlerini ve hizmetlerini yerli ve yabancı kuruluşlarca belirlenen standartlara uygun yapması, üretim sürecini doğru bir şekilde planlayıp yönetmesine bağlıdır. Belirlenen standartlar ürün kalitesini yükseltmeye yönelik uygulamaları içerir. Sadece yerel değil uluslar arası pazarda da sağlam bir yer edinmek amacında olan ticari işletmeler ürün ve hizmet kalitesini artırmak için belirlenen prosedürlere uymak, üretim kalitesini gösteren, pazarda rekabet gücünü artıran belgelere sahip olmalıdır. Sürecin iyi bir şekilde planlanması sonucun mükemmel olmasını sağlar. Yerli ve yabancı belgelendirme kuruluşları farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ürün kalitesini ve rekabet gücünü artıracak çeşitli belgelendirme sistemlerini zorunlu hale getirmiştir. Bu durum işletmelerin hizmet vermiş oldukları sektöre uygun belgelendirme sistemini tercih etmesini zorunlu hale getirmiştir. Sistem iki aşamada hayata geçirilir. Birinci aşamada işletmenin risk faktörleri belirlenir, bunun için ofis alan denetimi yapılarak eksikler tespit edilir, bu eksiklerin giderilmesi için gerekli adımlar atılır. İkinci aşamada işletmenin tesis ve çalışma alanlarında görülen yanlışlıklar, eksiklikler, prosedüre uygun olmayan durumlar tespit edilir. Tespit edilen uygunsuzluk ve eksiklikler giderildikten sonra işletmeye ilgili sistem uygunluk belgesi verilir. Bilgi için belgelendirme.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.