Panel Sistem

Panel Sistem

Panel Sistem Nerede Kullanılır?

Panel sistem nedir? Panel sistem; bir kat yüksekliğinde ve 2-3 aks genişliğinde tasarlamış olan montaja hazır haldeki hazır cephe elemanlarına verilen addır. Oldukça avantajlı olan bu sistemde panellerin içinde cam ve alüminyum dışında da birçok ham madde kullanılabilir. Panel sistemler, düşey duvarlar ve yatay döşemeler şeklinde tasarlanabilir. Günümüzde modern binalarda yaygın olarak uygulanan ürünlerdendir.

Panel Çeşitleri

Panel sistem kullanım alanları;

1 - sanayi yapılarında,

2 - geniş açıklıklı üretim alanlarında,

3 - giydirme dış cephelerde,

4 - iç bölücü düşey duvarları ve yatay döşemelerinde panel sistemler kullanılmaktadır.

Kısacası panel sistemler yüzeysel elemanlardır ve yapılarda büyük yüzeyleri kapatmak için kullanılır. Panel sistemleri oluşturan elemanlar, işlevselliklerine göre farklı büyüklük ve ağırlıkta, değişik malzemelerden üretilebilir.

Paneller büyüklükleri açısından;

1 - küçük paneller

2 - büyük paneller olmak üzere iki gruba ayrılır.

Küçük paneller, hacimli bir yüzeyinin kapatılması için çoklu olarak kullanılır. (bloklar, dar paneller ve orta genişlikteki paneller) Bloklar; boyutları kalınlıklarına oranla büyük ya da eşit olan küçük yüzeyli yapı elemanlarıdır. Paneller büyüklüklerine göre; küçük ve büyük paneller olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük paneller fonksiyonel ürünler değildir ve bir hacmi kapatmak için çoklu sayıda kullanılır. Bloklar, dar paneller ve orta genişlikteki paneller şeklinde üçe ayrılır. Dar panellerin genişliği 40-50 cm arasında değişebilir. Orta genişlikteki panellerin yükseklikleri, kat yüksekliği civarındadır ve genişlikleri büyükçe olan ama mekan boyutunun altında kalan ürünlerdir. Büyük panellerde; genişlik mekan boyutuna eşit ya da fazladır. Yatay bloklarda panellerin montaj sırasında geçici bağlantıya gerek yoktur ve yapılmaz. Diğer panellerde denge gerektiğinden geçici olarak bağlantı işlemi gereklidir.