Depo Barkod Otomasyonu Nedir

Depo Barkod Otomasyonu Nedir

Depo Otomasyon Sistemleri Ne İşe Yarar

Büyük ölçekteki işletmelerin ya da KOBİ’lerin ambar ve depolarının yönetimi, depo barkod otomasyonu ve stok takipleri için ihtiyaç duyulan bir sistemdir. Genel özellikleri ise şu şekillerde olmaktadır; barkod el terminali ya da RFID kullanılarak stok takipleri kısa sürede yapılmaktadır. Depo ambar giriş çıkışların kontrol altına alarak satış ekiplerinin özel kampanyalarını ve faturalarını en etkili şekillerde yönetebilen ve takip edebilmektedir. Etiket veya barkod üretme ve RFID ile de kullanabilme altyapılarına sahiptirler. Aynı zamanda depo barkod otomasyonu sistemleri ile LOGO, NETSİS, ETA, SAP vb. gibi muhasebe programları ile entegre çalışan depo yönetim yazılımları olmaktadır. Bu alanda birçok firma işletmelerin özel istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak özel analizler sonrasında işletmelere entegre edilecek yönetim yazılım hizmetlerini sunmaktadır. Depo barkod otomasyonu sistemleri genellikle kontrollü malzemelerin giriş işlemlerini, kalite kontrol, mal kabul, elleçleme, adresleme, etiketleme, yerleştirme, ihtiyaçları halinde işlevsel transferler gerçekleşmektedir. Aynı zamanda ise depolar arası transfer işlemleri, üretim koltuk ambarı, raf sistemleri, kontrollü sevkiyatlar için de toplama, lot, seri, fifo kontrolleri ve izlenebilirlik işlemlerini en etkili şekillerde sağlamaktadır. Bu sistemler doğru ve güvenilir stok miktar takiplerini kullanıcılarına sağlamaktadır. Ayrıca tasarruf ve iş gücü kazanımlarını sağlayarak da iş gücü maliyetlerini en aza indirmektedir. Sipariş kontrollü giriş çıkışlar ve iade takipleri ile de depo operasyonlarının optimize edilerek ürünlerin ve depoların kısa süre ve etkili olarak izlenebilirliklerini sağlamaktadır.

Depo Otomasyon Yöntemlerinde Bilinmesi Gerekenler

Bu sistemlerde bir operasyonlardaki malların stoklanması ve hareketlerinin de kontrollü esaslarına dayanan bir bilgisayar destekli teknolojik sistemdir. Depo barkod otomasyonu sistemlerinin detaylı olarak kuruluşu ve işlemesi, ürünlerin nerede stoklanacakları, nereden toplanarak bu işlemlerin hangi sıra yapılacaklarını belirleyen temel mantık ürün, lokasyon, miktar, birim ve sipariş kombinasyonlarını kullanmaktan geçmektedir. Depo barkod otomasyonu sistemlerinin gelişimi diğer birçok yazılım sistemlerini gelişmesine benzerlik göstermektedir. İlk olarak sadece depolarda bulunan malların depolanması ve hareketlerinin de kontrollerini yapan bir sistem olan depo otomasyon sistemlerinin rolü, basit bir şekilde üretimlerin takipleri, taşıma sistemleri, sipariş yöntemleri ve bütün bir muhasebe sistemlerine doğru genişlemektedir. Kullanıcılarına her açıdan avantaj ve fayda sağlayan bir sistemdir.