Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Zarar doğurucu hukuki durumların çözülmeye çalışıldığı tazminat hukuku bünyesinde birçok dava görülmektedir ve bu davalara genel olarak tazminat davaları adı verilmektedir. Tazminat davaları için kısaca, doğmuş olan maddi veya manevi zararın karşılığının para ile ödenmesi de denilebilir. Vücut bütünlüğüne verilen zarar ağırsa veya verilen zarar sonucu ölüm gerçekleşmişse zarara uğrayana veya yakınlarına da oluşan manevi zararlar sebebiyle tazminat ödenmesine karar verilebilir. Tazminat hukuku bağlamındaki tüm detaylara, https://www.solmazlaw.com/project/tazminat-hukuku/ sitesinden erişebilirsiniz.

Manevi Tazminat Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Tazminat davası haksız bir fiil sonucu oluşmuş maddi kayıpların karşılanmasına yönelik mağduriyetin giderilmesi için açılabileceği gibi hukuksuz bir hareket neticesinde kişinin uhdesinde oluşan keder, elem ya da üzüntü gibi manevi olgular saikiyle de açılabilir. Buna, manevi tazminat davası denir. Manevi tazminat davası, uğranılan haksız fiil sonucu oluşan elem, keder ve üzüntü duyan kişinin bu durumun telafisi maksadıyla tazminat hukuku kapsamında açmış olduğu dava türüdür. Duygusal travmanın maddi edimle giderilmesi için bu yönteme başvurulur. Kişinin, hukuka aykırı olan bir eylem sonrası kişilik haklarının zedelenmesi de karşı tarafı manevi tazminat ödeme yükümlülüğü altına sokabilir. Manevi tazminat bünyesinde dava açılırken öne sürülen talep değiştirilemezken maddi tazminatta talep edilen miktar, bilirkişi raporuna dayandırılarak ıslah yoluyla bir seferlik arttırılabilir. Bununla birlikte, manevi zarara ilişkin hesaplama yapılamaz. Mahkeme, dava sebebi doğrultusunda talep sınırını aşmamak koşuluyla tazminata hükmedebilir. Tazminat miktarı konusunda hakim, olayı göz önüne alarak hakkaniyetli karar verir. Hükmedilen tazminat miktarı, hiçbir surette talep miktarını aşmaz. Manevi tazminat davasında, hakim olayın mahiyetini göz önünde tutarak vücut bütünlüğü bozulan veya zedelenen kişiye manevi tazminat ödenmesine karar verebilmektedir.