Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Mirasçıya Kalabilir Mi

Kıdem tazminatı bir iş yerinde kıdemli çalışan olarak görevden ayrılanlar için ödenen paradır. Bir kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için bulunduğu yerde en az bir yıl süre ile çalışmış olması ve kişinin İş Kanuna bağlı olarak çalışmış olması gerekmektedir. İşverenin süresi fesih bildirimi sözleşmeyi iptal etmesi halinde kıdem tazminatı ödemesi gerekir. Eğer çalışanın sözleşmesi süreli fesih bildirimi ile sona eriyorsa kıdem tazminatı verilmemektedir. Bunun dışında askerlik, bağlı bulunduğu kurum ya da sendikalardan emeklilik ya da iş görememe durumu gibi nedenlerle ödeme alması amacıyla kıdem tazminatı sağlanabilmektedir. Kıdem tazminatı alması gereken kişinin ölmesi nedeni ile tazminat alamaması halinde geride kalan mirasçıya devredilebilmektedir. Bunun dışında kadın işçilerin evlenmesi nedeni ile evlendiği tarihten başlayarak sözleşmelerini süreli olarak fesih bildirimi ile bitirmeleri halinde de kıdem tazminatı alma hakları bulunabilmektedir. Ancak bir kişinin belirtilen sözleşmeden önce istifa etmesi halinde kıdem tazminatı ödenmez.